Ostatnie pożegnanie: Świdnik

październik 2013

29 październik 2013

GRZEGORCZYK RYSZARD (lat 60)

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że w dniu 29.10.2013 roku zmarł przeżywszy 60 lat

RYSZARD GRZEGORCZYK

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św.

w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 04.11.2013 roku o godzinie 13:00

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu

na Cmentarzu Komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głebokim smutku i żalu:

Żona i Syn z Rodziną


 

Czytaj więcej

27 październik 2013

PODWALNY WIESŁAW (lat 62)

WIESŁAW PODWALNY

Opatrzony Św. Sakramentami

Zmarł dnia 27 października roku 2013, przeżywszy lat 62

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 30 października 2013 roku o godzinie 15:00

po którym nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutki i żalu:

Żona, Syn i Córka z Mężem

 


 

Czytaj więcej

26 październik 2013

HARASIM DANUTA (lat 65)

DANUTA HARASIM

Zmarła dnia 26 października roku 2013, przeżywszy lat 65

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 28 października 2013 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Mąż i Dzieci z Rodzinami

 

Autokat na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świetej.


 

Czytaj więcej

BRODA HELENA (lat 62)

 

Ze smutkiem zawiadamiamy że w dniu 26.10.2013 roku zmarła przeżywszy lat 62

HELENA BRODA

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu

komunalnym w Świdniku w dniu

29 października 2013r. o godzinie 12:00

po której nastąpi złożeniedrogiej nam Zmarłej do grobu

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Córki z Mężami


 

Czytaj więcej

24 październik 2013

KORZENIOWSKI MARCIN (lat 34)

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że w dniu 24.10.2013 roku zmarł przeżywszy 34 lat

MARCIN KORZENIOWSKI

Uroczystości pogrzeboqwe rozpoczną się Mszą św.

w kościele w Kazimierzówce k/ Świdnika

w dniu 30.10.2013 roku o godzinie 14:00

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu

na Cmentarzu Komunalnym w Świdniku

o czym powiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Rodzina


 

Czytaj więcej

23 październik 2013

WŁOSZEK LUDWIK (lat 66)

LUDWIK WŁOSZEK

Zmarł dnia 23 października roku 2013, przeżywszy lat 66

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 26 października 2013 roku o godzinie 10:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona Córka i Synowie z Rodzinami

 

Autokar odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świetej.


 

Czytaj więcej

22 październik 2013

KASPERSKA RYSZARDA (lat 79)

RYSZARDA KASPERSKA

Zmarła dnia 22 października roku 2013, przeżywszy lat 79

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 26 października 2013 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Mąż, Córka i Syn z Rodzinami

 

Autokat odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świetej.


 

Czytaj więcej

19 październik 2013

SKRZEK STANISŁAW (lat 62)

STANISŁAW SKRZEK

Zmarł dnia 19 października roku 2013, przeżywszy lat 62

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 22 października 2013 roku o godzinie 13:00

po czyn nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku.

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Synowie, Synowa i Wnuki

 

 Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świętej.


 

Czytaj więcej

17 październik 2013

SELWON JAROS?AW (lat 56)

JAROS?AW SELWON

Zmar? dnia 17 pa?dziernika roku 2013, prze?ywszy lat 56

Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie w ko?ciele

parafialnym p.w. MB Cz?stochowskiej w Kazimierzówce

dnia 21 pa?dziernika 2013 roku o godzinie 11:00

po czyn nast?pi z?o?enie Drogiego nam Zmar?ego

do grobu na cmentarzu komunalnym w ?widniku.

o czym zawiadamiaj? pogr??eni w g??bokim smutki i ?alu:

?ona, Synowie, Synowe i Rodzina

 

 Autokar do Ko?cio?a odjedzie z przystanku obok targu w ?widniku o godz. 10:30.


 

Czytaj więcej

PIWNICKA JADWIGA (lat 77)

JADWIGA PIWNICKA

Zmar?a dnia 17 pa?dziernika roku 2013, prze?ywszy lat 77

Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie

w ko?ciele parafialnym w Kazimierzówce

dnia 18 pa?dziernika 2013 roku o godzinie 15:00

po czyn nast?pi z?o?enie Drogiej nam Zmar?ej

do grobu na cmentarzu komunalnym w ?widniku.

o czym zawiadamiaj? pogr??eni w g??bokim smutki i ?alu:

Dzieci z Rodzinami

 

Bus odjedzie sprzed kaplicy w Kr?pcu o godz. 14:30.


 

Czytaj więcej