Ostatnie pożegnanie: Świdnik

sierpień 2020

29 sierpień 2020

ŁASKA FRANCISZEK (lat 91)

FRANCISZEK ŁASKA

Zmarł dnia 29 sierpnia roku 2020, przeżywszy lat 91

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona i Córki z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

28 sierpień 2020

MIAZEK-FURTAK BEATA (lat 41)

BEATA MIAZEK-FURTAK

Zmarła dnia 28 sierpnia roku 2020, przeżywszy lat 41

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 3 września 2020 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutki i żalu:

Rodzina

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

25 sierpień 2020

OLEJNIK LEON (lat 81)


LEON OLEJNIK

Zmarł dnia 25 sierpnia 2020 roku przeżywszy lat 81

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Żona i Dzieci z Rodzinami

Czytaj więcej

MICHALEC BOŻENNA (lat 62)


BOŻENNA MICHALEC

Zmarła dnia 25 sierpnia 2020 roku przeżywszy lat 62

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej 16A w Świdniku

 dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu

na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żalu:

Mama, Mąż, Siostra i Synowie z Rodzinami

Czytaj więcej

24 sierpień 2020

CHADAŁA EDMUND (lat 79)

EDMUND CHADAŁA

Zmarł dnia 24 sierpnia roku 2020, przeżywszy lat 79

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona i Synowiei z Rodzinami

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów. Prosimy o datki w kościele
na rzecz Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Świdniku.

Czytaj więcej

WOJTAK MATEUSZ (lat 29)


MATEUSZ WOJTAK

Zmarł dnia 24 sierpnia 2020 roku przeżywszy lat 29

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej 16A w Świdniku

 dnia 5 września 2020 roku o godzinie 11:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu

na cmentarzu komunalnym w Łęcznej

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Mama, Bracia i Rodzina

Czytaj więcej

23 sierpień 2020

ULANICKA KAZIMIERA (lat 98)

KAZIMIERA ULANICKA

Zmarła dnia 23 sierpnia 2020 roku przeżywszy lat 98

Msza Święta  żałobna odprawiona zostanie

w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie

w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00

po którym nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu

o czym zawiadamiają ze smutkiem:

Rodzina

Autokar na Mszę Św.  odjedzie spod targu (na przeciwko Liceum) o godz. 10:20

Czytaj więcej

22 sierpień 2020

DENIS STANISŁAW (lat 84)

STANISŁAW DENIS

Zmarł dnia 22 sierpnia roku 2020, przeżywszy lat 84

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutki i żalu:

Żona, Córki i Syn z Rodzinami

Czytaj więcej

20 sierpień 2020

MOJEK WOJCIECH (lat 66)

WOJCIECH MOJEK

Zmarł dnia 20 sierpnia roku 2020, przeżywszy lat 66

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

w kościele parafialnym w Piaskach

dnia 22 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:00

O czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Synowie, Brat i Siostra z  Rodzinam


Czytaj więcej

19 sierpień 2020

BIAŁONOWSKI ZYGMUNT (lat 68)


ZYGMUNT BIAŁONOWSKI

Zmarł dnia 19 sierpnia 2020 roku przeżywszy lat 68

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej 16A w Świdniku

 dnia 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu

na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Rodzina

Czytaj więcej