Ostatnie pożegnanie: Świdnik

06 listopad 2020

DĄBROWSKA MARIANNA (lat 70)


MARIANNA DĄBROWSKA

Zmarła dnia 6 listopada 2020 roku przeżywszy lat 70

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej 16A w Świdniku

 dnia 9 listopada 2020 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu

na cmentarzu komunalnym na Majdanku

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żalu:

Dzieci z Rodzinami

Czytaj więcej