KAGANKIEWICZ IRENA (lat 59)

IRENA KAGANKIEWICZ

Zmarła dnia 24 grudnia roku 2012, przeżywszy lat 59

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 31 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie drogiej nam Zmarłej do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Synowie z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świętej.